Type A

Meditation & balance

Meditation & balance

Meditation har altid været et kraftfuldt værktøj til at styrke selvværd, finde sin balance og styrke de indre energier.

Bøn er også et kraftfuldt værktøj:

Denne bøn giver beskyttelse og lys og indsigt, samt kontakt til dine åndelige vejleder. Jeg bruger den hver gang jeg lægger mig til at sove.

I kristi navn påkalder jeg lysets ånder, til at stå vagt ved min sjæls dørtærskel og beskytte mig mod mørkets magter samt lede mig på på kærlighedens , lysets og sandhedens vej AMEN.
Jeg overgiver mig til det guddommelige lys.