Clairvoyance

Måden jeg arbejder med clairvoyance på:

Min skytsengel og mange andre engle guider mig til, hvad jeg skal sige eller, hvad jeg skal gøre i behandlingen / samtalen. Det kan også være beskeder fra en afdød der vil fortælle noget i en session.

Hvordan kommunikerer englene med mig?

Den måde den åndelige verden kommunikerer med mig på varierer således:

  • Oftest taler englene til mig, lige som du og jeg gør. Men via tanke overførsel så er det uden lyd.
  • Englene kan også vise mig billeder, af noget jeg skal fortælle dig under en behandling eller gøre, f.eks. under en healing, hvad jeg skal gøre eller ved massage, hvor jeg skal massere henne på kroppen.
  • Englene viser mig en følelse, som jeg skal fortælle dig om eller spørge ind til. Det kunne være kærlighed, angst, oversvømmelse, seksualitet. Når de viser mig et billede er det min udfordring at fortælle dig det, så du forstår billedet, da der jo er mange detaljer i et billede.
  • Englene viser mig også energier (syns sansen), auraer, farver som jeg så kan forholde mig til i forbindelse med healing og dermed ved jeg, hvad de vil have mig til, ellers må jeg jo spørge dem af 😊
  • Mest af alt bruger jeg hele min krop som følesans, lige som du bruger dine øje til at se og registrere, hvad der sker omkring dig, der bruger jeg også min følesans til at observere det store rum omkring os og, hvad der sker. f.eks. når der kommer engle eller afdøde der vil hjælpe til.

* Når jeg skriver englene kan det også være andre stormestre f.eks. Budda, Jesus eller andre væsner jeg kommunikerer med.

Hvad du får ud af min clairvoyance?

  • Du kan få svar på spørgsmål om dig selv eller dine børn under 18 år. Jeg ser ofte at børn fra 7 års alderen blokerer for at jeg må læse dem, indtil forældrene har fået lov af børnene og dette respekterer jeg meget højt.
  • Du kan få vejledning til, hvordan du kommer videre i livet, ud af den situation du er i lige nu eller ind i noget du gerne vil arbejde med. Det handler oftest om nutid, da det kun er lige nu du kan gøre en forandring.
  • Englene fortæller mig, hvad jeg skal gøre i et behandlingsforløb, hvordan jeg skal massere eller, hvilke energier jeg skal trække på.
  • I nogle tilfælde advarer de dig, for hvad du skal passe på.

Budskaberne er altid støttende / en hjælp på din vej, så du kan fortsætte den bedst mulige personlige udvikling.

Jeg bruger oftest clairvoyancen, som et supplement i mine behandlinger.

Det er også muligt, at bestille en ren clairvoyance.